ГоловнаПро насКерівний складКолегіяПідпорядковані організаціїДоступ до публічної інформаціїГромадська приймальня

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом від 20.05.2011 р. № 145
«Про забезпечення виконання
Закону України «Про доступ
до публічної інформації»

 

ПОРЯДОК
складання та подання запитів на інформацію в усній, письмовій або іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою)

  1. Запит на інформацію подається фізичною, юридичною особою, об’єднаннями громадян без статусу юридичної особи до Херсонського обласного управління водних ресурсів (далі – облводресурсів) в усній або письмовій формі, під час особистого прийому або шляхом надсилання поштою, електронною поштою, факсом або телефоном.
  2. Запит на інформацію подається у довільній формі.
  3. Запит на інформацію повинен містити: прізвище, ім’я, по батькові (найменування) Запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку (якщо такий є); загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо); підпис і дату (за умови подання письмового запиту).
  4. Для подання письмового запиту Запитувач може використати форму, яку надає Відповідальний підрозділ або яка розміщується на веб- сайті облводресурсів.
  5. Запит на інформацію може бути подано особисто до відділу контролю, діловодства, взаємодії з засобами масової інформації (далі - Відповідальний підрозділ) облводресурсів,який організовує у встановленому порядку доступ до публічної інформації, якою володіє розпорядник інформації, в робочий час згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку.
  6. Під час подання запиту на інформацію Запитувач зазначає зручну для нього форму отримання інформації.
  7. У разі коли з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його оформлює представник Відповідального підрозділу, із зазначенням прізвища, і’мя, по батькові, контактного телефону в запиті, та надає копію запиту особі, яка його подала.
  8. На вимогу запитувача на першому аркуші копії запиту проставляється відбиток штампа із зазначенням найменування розпорядника інформації, дати надходження та вхідного номера запиту. Така копія повертається Запитувачу.