ГоловнаПро насКерівний складКолегіяПідпорядковані організаціїДоступ до публічної інформаціїГромадська приймальня

Приморське управління водного господарства

Приморське управління водного господарства організовано у 1985 році, наказом Херсонського обласного виробничого управління меліорації і водного господарства від 09 серпня 1985 року № 128 «Про організацію Приморського управління зрошувальних систем».
З 1 січня 2005 року перейменовано у Приморське управління водного господарства наказами Держводгоспу України від 10.12.2004 № 315 та Херсонського облводгоспу від 17.12.2004 № 307.
Приморське управління водного господарства здійснює свою діяльність на території Голопристанського району Херсонської області та обслуговує 34341 га зрошуваних земель.
На території району знаходиться два джерела з не питною водою. Велика кількість природних водних об’єктів - це 472 озера загальною площею 4,3865 тис. га.  
Із штучних водойм налічується 137 ставків, в тому числі для зрошення земель використовуються акумулюючі басейни - накопичувачі в кількості 17 штук – площею 11,85 га.  Є штучні ставки (комплекси) для розведення риби в кількості 120 штук – площею 2004,40га. Загальна площа штучних водойм складає  2016,25га.
Територію району омивають Дніпровський лиман, затока Глаголь та затока Збур’ївський Кут.
По території району протікає річки Дніпро, Конка та Чайка .
Дренажні системи захищають від підтоплення 30335 га зрошувальних та прилеглих до них богарних земель, в тому числі 3230 га в населених пунктах. В останній час меліоративний стан цих земель стабілізувався і, в основному, знаходиться в задовільному меліоративному стані, за винятком 1307 га, які знаходяться в подових пониженнях, в резервах каналів (особливо магістрального) та в прибережній зоні Чорного моря та його заток.
Для захисту цих земель в районі налічується:
-  164 дренажних насосних станцій, з яких 61 ДНС захищає землі 21 населених пунктів;
- 11 насосних станцій зрошення;
- протяжність каналів: - 240,485 км;
у т. числі: зрошення - 85,05 км;
скидні -  77,81 км;
дренажні - 77,625 км.
Подача води здійснюється з Краснознам’янського магістрального каналу.
Приморське управління водного господарства є бюджетною неприбутковою організацією і належить до сфери управління центрального органу  виконавчої влади у галузі водного господарства і меліорації земель, управління, використання та відтворення поверхневих  водних ресурсів – Державного агентства водних ресурсів України.
Управління у межах своїх повноважень забезпечує на території Голопристанського району Херсонської області вирішення питань щодо експлуатації державних меліоративних систем, використання, збереження та відтворення поверхневих водних  ресурсів, меліорації земель, вирішує в установленому порядку разом з місцевими органами виконавчої влади та іншими організаціями питання  забезпечення населення і галузей економіки Голопристанського району Херсонської області водними ресурсами, здійснює від імені Держводагентства виробничі функції з управління інженерною інфраструктурою меліоративних систем та її окремими об’єктами, що перебувають у державній власності.
Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки у Державній казначейській службі України, гербову печатку зі своїм найменуванням.
Основними завданнями  Управління є:
- реалізація  у межах своєї компетенції державної політики щодо розвитку водного господарства та меліорації земель, збереження та відтворення поверхневих водних ресурсів, здійснення у водогосподарському комплексі Голопристанського району Херсонської області єдиної технічної політики, впровадження досягнень науки і техніки, передового досвіду роботи;
- у межах своєї компетенції забезпечення потреб населення і галузей економіки у водних ресурсах;
- експлуатація водогосподарських споруд та виконання поточних і капітальних ремонтів міжгосподарських меліоративних систем;
- проведення заходів щодо попередження шкідливої дії вод, ліквідації її наслідків, організація безаварійного пропуску повені на об’єктах управління, участь у розробці та забезпеченні заходів щодо  захисту населених пунктів і  сільгоспугідь від затоплення та підтоплення;
- організація виконання загальнодержавних і регіональних програм щодо розвитку меліорації земель і поліпшення екологічного стану меліоративних угідь, захисту від шкідливої дії вод сільських населених пунктів, інженерних комунікацій, сільськогосподарських угідь та інших об’єктів;
- раціональне використання бюджетних коштів на експлуатацію та  капітальних вкладень, що спрямовуються на меліорацію земель, реконструкцію і технічне вдосконалення діючих систем, розвиток виробничих баз та інших водогосподарських об’єктів;
- проведення на регіональному рівні оцінки, прогнозу щодо поліпшення меліоративного стану зрошуваних і прилеглих до них земель, підтоплення сільських населених пунктів та надання з цих питань  рекомендацій  місцевій державній адміністрації.
Також слід відмітити, що в Голопристанському районі одна частина територій виділена під затоплення рисових чеків.

Адреса: 75600, Херсонська область, м. Гола Пристань, вул. Московська, 2 
тел./факс: (05539)  23546;
e-mail: [email protected]